Adatvédelem

A klubtag tudomásul veszi, hogy a hűségprogram működéséhez szükséges, a jelen szabályzat szerint a regisztrációkor megadott személyes adatait az MKB Bank és az általa megbízott Reklámügynökség együttesen kezelik. A regisztrációval a klubtag tudomásul veszi és elfogadja, hogy a megadott személyes adatok rögzítésével és kezelésével az adatkezelő a Reklámügynökséget bízta meg, így a klubba történő regisztráció feladatait a Reklámügynökség végzi.

A Reklámügynökség a klubtagság ideje alatt:

  • a klubtag nevét, postacímét, telefonszámát, e-mail címét kezeli valamint a klubtag által megadott egyéb személyes adatokat és információkat kezel (például: szociodemográfiai adatok).
  • az adatkezelés a klubtagság ideje alatt, annak megszűnéséig, vagy az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig tart.
  • a személyes adatokat a hűségprogramnak az MKB Bankkal közös működtetésére, valamint a programmal kapcsolatos akciók kommunikálására használja fel.
  • a kezelt adatokat a Reklámügynökség továbbítja az MKB Bank részére: hogy az MKB Bank saját adattároló rendszerébe felvehesse és a hozzájárulás visszavonásáig tárolhassa, saját célú marketingkutatásaihoz, piackutatásaihoz, reklámcélú megkereséseihez felhasználja, továbbá arra is felhasználja, hogy direkt marketing célú megkereséseket küldjön a klubtag által megadott és engedélyezett kommunikációs csatornákon (e-mail cím, telefonszám, postai levelezési cím).

A klubtagok személyes adataikat önkéntesen szolgáltatják, és egyben kijelentik, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy bármely, az adatokban történt változás esetén azt haladéktalanul bejelentik a Reklámügynökségnek, mint adatkezelőnek az mkbklub@mkb.hu e-mail címen.

A regisztrált klubtag személyes adatai kezeléséről kérhet adathelyesbítést és törlést, emellett megilleti őt a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. A regisztrált klubtag személyes adatainak törlése a klubtagság automatikus megszűnését eredményezi. Adathelyesbítési vagy törlési szándék az mkbklub@mkb.hu e-mail címen kérvényezhető.

Az MKB Bank kijelenti, hogy adatait a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, azokat maradéktalanul betartva kezeli. Az MKB Klub adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH99050/2016. A Reklámügynökség adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH99050/2016.